Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος.

Παρουσιάζουμε τα τμήματα της συνθέσεως της Αναστάσεως, (Ή "Καθόδου εις τον Άδη") καθώς και τα στάδια της αγιογραφήσεως, όπως και λήψεις όπως η καμπύλη του ημιχωνίου παραμορφώνει τις μορφές.

Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.Το αντίστοιχο ημιχώνιο με την Γέννηση

Το αντίστοιχο ημιχώνιο με την Γέννηση

Το ημιχώνιο
Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.


Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.


Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.
Αποψη των τοιχογραφιών από την σκαλωσιά
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.


Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Ανάστασις - Η εις Αδου κάθοδος. Λεπτομέρεια
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη-Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου