Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Μορφές αγίων στον Ι. Ν. της Παναγίας των Βλαχερνών στο Μαρούσι, από τον Δημήτριο Σκουρτέλη

Ό άγιος Σεραφείμ ο εν Δομβώ.

Η αγία Ματρώνα εκ Ρωσίας.

Ο άγιος Διονύσιος Ζακύνθου.

Ο άγιος Πατάπιος

Σύνολα οροφής

Σύνολα οροφής

Σύνολα οροφής

Ο άγιος Αριστείδης ο Φιλόσοφος

Η αγία Σοφία εν Κλεισούρα

Το εν Χώναις θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Ιησούς Χριστός
ο Μέγας βασιλεύς

Μήτηρ Θεού η Δέσποινα του Κόσμου
και Ιησούς Χριστός ο Μέγας Βασιλεύς
Μήτηρ Θεού η Δέσποινα του Κόσμου
Ο άγιος Γαβριήλ Ιβήρων με την εικόνα της Πορταΐτυσσας

Ο άγιος Δημήτριος ΤριπόλεωςΟ άγιος Λογγίνος ο εκατόνταρχος

Η αγία Μαρκέλλα.

Οι τρεις νεοφανείς άγιοι:
Πορφύριος, Παΐσιος και Ιάκωβος Τσαλίκης

Διακοσμητικά


Μήτηρ Θεού η Καμαριανή


Χερουβείμ της εισόδου

Χερουβείμ της εισόδου

Χερουβείμ της εισόδουΧερουβείμ της εισόδου


Μήτηρ Θεού η Μυρτιδιώτισσα

Μήτηρ Θεού η Γιάτρισσα


Η αγία Ελένη η ΙσαπόστολοςΗ αγία Ευλαμπία

Τα μαρτύρια των αγίων Ευγενίου Ροντιόνωφ και Φιλουμένου
και η εύρεσις της εικόνος της Παναγίας της Πορταΐτισσας

Μήτηρ Θεού η Μολυβδοσκέπαστη
Οι Γέροντες Θεόφιλος Ζερβάκος και Αθανάσιος Χαμακιώτης
με τη Μονή Λογγοβάρδας και την εκκλησία της Νερατζιώτισσας

Περισσότερα για την αγιογράφηση αυτού του Ιερού Ναού, μπορείτε να δείτε εδώ:
"Οι τοιχογραφίες του Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου και των μαθητών του Γιώργου Κάμπρα κ Δημήτρη Σκουρτέλη στην Παναγία των Βλαχερνών στο Μαρούσι."

Και εδώ:
"Συνθέσεις του Δημητρίου Σκουρτέλη στον Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών"
Και εδώ:
"Μαρτύρια νεοφανών αγίων. Από τον Δημήτρη Σκουρτέλη."Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

Συνθέσεις του Δημητρίου Σκουρτέλη στον Ι. Ν. Παναγίας ΒλαχερνώνΟ Ιερός Ναός την Παναγίας των Βλαχερνών.
Μαρούσι


Το μεγαλύτερο τμήμα της αγιογραφήσεως του ιερού ναού της Παναγίας των Βλαχερνών στο Μαρούσι,  έγινε από τον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο και τους μαθητές του Γιώργο Κάμπρα και Δημήτρη Σκουρτέλη, ξεκινώντας ήδη από την δεκαετία του 1980.
Σημειώνουμε πως οι τοιχογραφίες στο Ιερό του Ναού, μόνο, μαύρισαν πολύ και ανεπανόρθωτα από μια πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει, αλλά κατά τα άλλα, καμία φθορά δεν έχει σημειωθεί.

Εδώ, ο τρούλος, δια χειρός Κωνσταντίνου Γεωργακοπούλου
και του μαθητή του Δημητρίου Σκουρτέλη


Η Γέννησις και η Ανάστασις δια χειρός Κωνσταντίνου Γεωργακοπούλου
και των  μαθητών του Δημητρίου Σκουρτέλη και Γεωργίου Κάμπρα
Μετά την ανάπαυση του Δασκάλου, η αγιογράφησις συνεχίστηκε από τον Γεώργιο Κάμπρα 

Η Παναγία των Βλαχερνών
Έργο τουΓεωργίου Κάμπρα
στον Ι.Ν. Παναγίας των Βλαχερνών

Το 2017 ο Γ. Κάμπρας αποφάσισε να σταματήσει, και τις τελευταίες τοιχογραφίες ιστόρησε ο άλλος μαθητής του Κ. Γεωργακόπουλου, ο Δημήτριος Σκουρτέλης. Απέμενε πλήθος μεμονωμένων αγίων, αλλά και συνθέσεις τις οποίες ο Δημήτριος Σκουρτέλης ιστόρησε, κλείνοντας επιτέλους μετά από πολλές δεκαετίες τον αγιογραφικό κύκλο του ναού.
Ιδιαίτερο κύκλο συνθέσεων αποτέλεσαν τα 8 μαρτύρια νεοφανών Αγίων, τα οποία παρουσιάζονται σε ξεχωριστή ενότητα, εδώ. 

Τώρα παρουσιάζουμε τις άλλες δυο συνθέσεις που ιστόρησε ο Δημήτρης Σκουρτέλης, με τις οποίες συμπληρώθηκε η αγιογράφηση, την "επώνυμη" σύνθεση του Ιερού Ναού, που απεικονίζει την:

 "Κατάθεσιν της Ιεράς Εσθήτος της Θεοτόκου εν Βλαχέρναις" (*)
   Καθώς και την "Ετοιμασία του Θρόνου" 
(της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου)


Η κατάθεσις της εσθήτος της Θεοτόκου εν Βλαχέρναις.
Η μία πλευρά. Οι Βασιλείς και οι άρχοντες.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.


Η κατάθεσις της εσθήτος της Θεοτόκου εν Βλαχέρναις.
Η δεύτερη πλευρά. Οι Ιεράρχες.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.
Η κατάθεσις της εσθήτος της Θεοτόκου εν Βλαχέρναις.
Το προσχέδιο.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.
Η κατάθεσις της εσθήτος της Θεοτόκου εν Βλαχέρναις.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Η Ετοιμασία του Θρόνου.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.


Η Ετοιμασία του Θρόνου.
Ο ένας άγγελος
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.
Η Ετοιμασία του Θρόνου.
Ο δεύτερος άγγελος
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Η Ετοιμασία του Θρόνου.
Ο Θρόνος
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.
Η Ετοιμασία του Θρόνου.
Η τοποθέτηση του έργου.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Η Ετοιμασία του Θρόνου.
Το προσχέδιο.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.(*) Η ιστορία της ιεράς Εσθήτος της Θεοτόκου:


Πατρίκιοι δύο, Γάλβιος και Κάνδιδος οι αυτάδελφοι, εν Ιεροσολύμοις απερχόμενοι προσκυνήσωντες, κατέλαβον την Παλαιστίνην. Κατά δε τους Γαλιλαίους τόπους γενόμενοι και την τιμίαν εσθήτά της Θεοτόκου παρά τινί γυναικί Εβραία ευρόντες τιμωμένην, σπουδήν έθεντο ταύτην αφελέσθαι. Και δη, τοις Ιεροσολύμοις επιδημήσαντες και πάντα άγιον τόπον κατασπασάμενοι και σορόν ομοίαν, τη εν ή η τιμία εσθής της θεομήτορος εναπέκειτο, κατασκευάσαντες, εν τω επανιέναι, ταύτην μεν κενήν εν τω τόπω εκείνης έθεντο’ εκείνην δε μετά του ιερού και θείου ενδύματος ανελόμενοι, της οδού είχοντο. Και καταλαβόντες την Κωνσταντινούπολιν, επέθεντο εν ιδίω προαστείω, Βλαχέρναις επονομαζομένω, κρϋψαι τον θησαυρόν πειρώμενοι. Επεί δε ουκ ηδύναντο, τω βασιλεί καταμηνύουσιν’ ης την εισκομιδήν ακούσας, αφάτου μεν χαράς πληρούται εν τω κατασπάζεσθαι αυτήν, ναόν δε οικοδομήσας εν αυτώ τω προαστείω, την τιμίαν σορόν κατέθετο. Ένθα και νυν αυτή η τιμία σορός κατακειμένη, μέχρι και νυν φυλακτήριον υπάρχει τη πόλει, και νόσων και πολεμίων ελατήριον.

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Μήτηρ Θεού: Η Γυνή περιβεβλημένη τον ήλιον.

Μήτηρ Θεού.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.
Λεπτομέρεια.


Η εικόνα αυτή, έργο του Δημητρίου Σκουρτέλη, απεικονίζει το δωδέκατο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως.
Θα το βρείτε εδώ, με μετάφραση και στα Αγγλικά και στα Λατινικά.
Επίσης, παραθέτω όλο το κεφάλαιο στο τέλος, σε παράρτημα.

Εκεί η Γέννησις το Μαρτύριον και η Δευτέρα Παρουσία του Θεανθρώπου περιγράφονται συμβολικά, θα έλεγα θεολογικά, και όχι "ιστορικά".

Η Παναγία περιγράφεται ως:  
"...γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα..."

Και καταδιώκεται από έναν δράκοντα που είναι :
."...μέγας πυρρός ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ..."
και τον απεικονίζουμε εδώ κάτω από τα πόδια της Παναγίας.

Η “Γυνή” γεννά: “ υἱόν ..., ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ…”
Και γι αυτόν τον λόγο στην παρούσα εικόνα ο Χριστός κρατά ένα σιδερένιο ρόπαλο αντί του συνήθους “ειληταρίου” με τον Λόγο.

Οι Άγγελοι στην εικόνα παριστάνονται ως υπαινιγμός της πάλης που αναφέρεται στην συνέχεια “...ἐν τῷ οὐρανῷ…” με τον Δράκοντα, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Διάβολο ο οποίος “... ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ ἐβλήθησαν….” Τότε μόνο: “... ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν…”


Μήτηρ Θεού.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.


Ένα μικρό σχόλιο. 


Για όσους αντιλαμβάνονται την Ευαγγελική αφήγηση ως απλή εξιστόρηση γραμμικών γεγονότων, το κεφάλαιο 12 της Αποκάλυψης είναι ανεξήγητο: 
Για όσους όμως έχουν κατανοήσει πως το κεντρικό γεγονός της Ιστορίας είναι η Ενανθρώπιση, η Θυσία και η Ανάσταση του Ιησού, και πως συνεπώς όλα, ακόμα και τα πριν, είναι αποτέλεσμά του, έχει καλώς. 
Γιατί, στο κεφάλαιο αυτό, διαβάζουμε πως  η πάλη με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και η Πτώση του Διαβόλου, η οποία, αν και έγινε πριν την Ενανθρώπιση, μολοντούτο κατορθώθηκε χάρη στο αίμα που έχυσε ο Κύριος. 
Η αφήγηση της Αποκάλυψης είναι μια αφήγηση εκτός Γραμμικού Χρόνου. 
Οι Ευαγγελιστές δεν περίμεναν τον Αϊνστάιν να τους; εξηγήσει τις αναδιπλώσεις του χωροχρονικού συνεχούς, που είναι αστείες μπροστά στον θεϊκό Χρόνο,  μπροστά στον Κύριο του Παρελθόντος, του Παρόντος και του Μέλλοντος, αλλά και του “Αιώνα” εκτός αυτών. 
Οι Ευαγγελιστές τα είδαν όλα αυτά, με την Φώτιση του Κυρίου.
Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αποκάλυψις, ιβ’. 

1 Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, καὶ κράζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. 3 καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 5 καὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρσεν, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ: καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.
7 καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος. καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν, ἄρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. 11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, οἱ οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες: οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα. 14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ. 16 καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ: 18 Καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης.

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Μαρτύρια νεοφανών αγίων. Από τον Δημήτρη Σκουρτέλη.

Έργο Δ. Σκουρτέλη, Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών, Μαρούσι, 2017-18

Έργο Δ. Σκουρτέλη, Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών, Μαρούσι, 2017-18

Οι παρακάτω αγιογραφίες έγιναν από τον Δημήτριο Σκουρτέλη τα έτη 2017-18 στην οροφή του γυναικωνίτη του Ι. Ναού της Παναγίας των Βλαχερνών στο Μαρούσι. (Λεπτομερώς. ο ναός αφιερούται εις την επέτειο της Καταθέσεως της Ιεράς Εσθήτος της Θεοτόκου εν Βλαχέρναις) Με αυτό το έργο ολοκληρώθηκε η τοιχογράφηση του ναού που άρχισε από τον Δάσκαλο του Δ. Σκουρτέλη, τον Κων/νο Γεωργακόπουλο, και συνεχίστηκε από τον μαθητή του Γιώργο Κάμπρα.


Το Μαρτύριον του Αγίου Ανδρέα Γεωργίας.
 Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.(Λεπτομέρεια)

Το Μαρτύριον του Αγίου Ανδρέα Γεωργίας. Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.
Το Μαρτύριον του Αγίου Ανδρέα Γεωργίας (1966-1992) Εκτελέστηκε από Αμπχάζιους στρατιώτες μπροστά στο μοναστήρι του στο Κομάνι, όπου πιστεύεται πως θάφτηκε ο Ιερός Χρυσόστομος. Στο έργο απεικονίζουμε το μοναστήρι όπως είναι σήμερα. Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Το μαρτύριον της Αγίας Ντανιέλας Ρουμανίας. Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Το μαρτύριον της Αγίας Ντανιέλας Ρουμανίας.
Λεπτομέρεια. Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Η Αγία Ντανιέλα Ρουμανίας (1967-2004) ήθελε από μικρή να αφιερωθεί στον Μοναχισμό αλλά ο πατέρας της, ένας άθεος γιατρός, δεν την άφηνε. Δυο φορές την πήρε βίαια από το Μοναστήρι. Όταν κατάλαβε πως δεν μπορούσε πια να την κρατήσει, συνεννοήθηκε με συναδέλφους του ψυχίατρους, που διέγνωσαν στην Ντανιέλα δήθεν: "παρανοϊκή σχιζοφρένεια συνοδευόμενη από μυστικιστικό ντελίριο" και την έβαλαν σε νοσοκομείο σε καταστολή με ισχυρά ψυχοφάρμακα. Έμεινε έτσι για χρόνια, διασωληνωμένη, μέχρι που υπέκυψε στις επιπλοκές της κατάκλισης και της καταστολής. Ένα "σύγχρονο" "επιστημονικό" μαρτύριο που μας κάνει να σκεφτούμε πολλά. Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Το μαρτύριον του Αγίου Βουκάσιν.
Λεπτομέρεια. Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Το μαρτύριον του Αγίου Βουκάσιν.
 Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

O Σέρβος Άγιος Βουκάσιν (Vukašin Mandrapa) μαρτύρησε στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης του Γιασένοβατς όπου οι Κροάτες Ναζί Ουστάσι εξόντωναν μαζικά Σέρβους, Τσιγγάνους, Εβραίους κλπ. Ειδικά από τους Σέρβους απαιτούσαν και να γίνουν Ρωμαιοκαθολικοί. Τον Ιανουάριο του 1943 τρεις Ουστάσι έκαναν διαγωνισμό σφαγής κρατουμένων. Ο Josip "Zhila" Friganović είχε ήδη σφάξει (με το ειδικό μαχαίρι που απεικονίζουμε και ονομάζονταν περιπαιχτικά "Σερβοκόφτης") πάνω από χίλια άτομα όταν εντυπωσιάστηκε από την ηρεμία του γέροντα Βουκάσιν. Του ζήτησε να φωνάξει " ζήτω ο Ante Pavelic" (αρχηγός του Κροατικού Ναζιστικού κράτους μαριονέτα) για να του χαρίσει την ζωή. Ο Βουκάσιν, που είχε προ ολίγου χάσει όλη την οικογένειά του, απόλυτα ήρεμος, επαναλάμβανε μόνο την φράση "Παιδί μου κάνε αυτό που πρέπει" όσο ο βασανιστής του του έκοβε τα αυτιά και του έβγαζε τα μάτια. Μετά του έκοψε την γλώσσα, μέχρι να τον σκοτώσει τελικά. Μετά από αυτό ο Φριγκάνοβιτς δεν μπόρεσε να σφάξει άλλους και έγινε μισότρελος και αλκοολικός ακούγοντας συνέχεια την φωνή του γέροντα: "Παιδί μου κάνε αυτό που πρέπει". Την ιστορία αυτή ο Ουστάσι εξομολογήθηκε στον γιατρό του, τον Nedeljko Neđo Zec, που την δημοσίευσε. Ο Βουκάσιν αναγνωρίστηκε ως Άγιος το 1998.

Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Σημειώνουμε πως κυκλοφορεί μια εικόνα στο διαδίκτυο που δείχνει τον Φριγκάνοβιτς να κόβει επιπλέον τα χέρια και τα πόδια του Αγίου, που δεν βασίζεται σε καμιά μαρτυρία .

Το μαρτύριον του ιερομάρτυρος Στεφάνου Γου.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Ο Ιερομάρτυς Στέφανος Γου ήταν ένας Κινέζος Ορθόδοξος ιερέας. Κατά την διάρκεια της "Πολιτιστικής Επανάστασης" του Μάο, (που μόνο ...πολιτιστική δεν ήταν) συνελήφθη και βασανίστηκε άγρια για να απαρνηθεί την πίστη του. Όταν οι βασανιστές του κατάλαβαν πως δεν άντεχε άλλο, τον πήγαν στο νοσοκομείο. Εκτελέστηκε στις 17 Μαΐου 1970. Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Το μαρτύριον του Ιερομάρτυρος Ιωάννη Καρασταμάτη.
 Έργον Δημητρίου Σκουρτέλη.

Ο Νεομάρτυς Ιωάννης Καρασταμάτης ήταν ο ιερέας που εγκαινίασε τον Ι. Ν. του Προφήτη Ηλία στην Σάντα Κρουζ στην Καλιφόρνια. (Ο ναός είναι ακριβώς όπως τον δείχνουμε εδώ, σε μορφή αρχαίου ελληνικού τεμένους) Δολοφονήθηκε στις 17 Μαiου 1985 από Σατανιστές, μέσα στο Ναό. Οι πηγές διαφέρουν ως προς τον αριθμό τους, άλλωστε μάρτυρες δεν υπήρχαν, φυσικά. Πάντως η Δικαιοσύνη κατέληξε στο ζεύγος Anna και Edward Lee Bowman. Η Anna, όταν η Αστυνομία προσπάθησε να την συλλάβει, τους πυροβόλησε και αυτοκτόνησε ενώ ο σύζυγός της καταδικάστηκε. Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένα μαχαίρι και ένα ρόπαλο που χρησιμοποιούν οι ψαράδες για να σκοτώνουν τα μεγάλα ψάρια.
Σημειώνουμε πως κυκλοφορούν διάφορες άλλες εκδοχές του μαρτυρίου του Αγίου, αλλά εδώ, βασιζόμαστε στην αναφορά της τοπικής Αστυνομίας.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.
Το μαρτύριο της Αγίας Μαρίας Σκόμπτσοβα.
Κλείστηκε στο γυναικείο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης του Ράβενσμπρικ γιατί έκρυβε Εβραίους στην Κατοχή, στην Γαλλία. 

Θανατώθηκε στις 31 Μαρτίου 1945 στον θάλαμο αερίων.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Το μαρτύριο της Αγίας Μαρίας Σκόμπτσοβα.
Λεπτομέρεια.
Οι κρατούμενες στον θάλαμο αερίων.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.
Το μαρτύριο της Αγίας Μαρίας Σκόμπτσοβα.
Λεπτομέρεια.
Οι κρατούμενες στον θάλαμο αερίων.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη
.Το μαρτύριον της αγίας Μαρίας Σκόμπστεβα και σε φορητή εικόνα.
Έργο Δημητρίου ΣκουρτέληΟ μάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ. Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Το μαρτύριον του αγίου Ευγενίου Ροντιόνωφ. Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Ο άγιος Ευγένιος Ροντιόνωφ ήταν Ρώσος στρατιώτης. Θανατώθηκε από Τσετσένους Ισλαμιστές μετά από πολύχρονη αιχμαλωσία επειδή δεν δέχτηκε να αλλαξοπιστήσει.

Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Το Μαρτύριον του Αγίου Φιλουμένου
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.
Το μαρτύριον του αγίου Φιλουμένου Χασάπη. Σκοτώθηκε από φανατικούς Εβραίους εξ αιτίας του προσκυνήματος του Φρέατος του Ιακώβ, στους Άγιους Τόπους.
Έργον Δημητρίου Σκουρτέλη.


Ο Άγιος μάρτυς Φιλούμενος.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Περισσότερα για τις τοιχογραφίες του Ιερού Ναού αυτού, την ιστορία και τους συντελεστές τους, μπορείτε να δείτε εδώ:

Οι τοιχογραφίες του Κωνσταντίνου Γεωργακόπουλου και των μαθητών του Γιώργου Κάμπρα κ Δημήτρη Σκουρτέλη στην Παναγία των Βλαχερνών στο Μαρούσι., 

εδώ: 

"Συνθέσεις του Δημητρίου Σκουρτέλη στον Ι. Ν. Παναγίας Βλαχερνών"

και εδώ: ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟ "ΣΚΗΝΙΚΟ"...
Αν η ζωή είναι ένα μεγάλο θεατρικό έργο, τότε το περιβάλλον, φυσικό ή τεχνητό, είναι το σκηνικό της. Και δεν είναι καθόλου αμέτοχο στην πλοκή, αντίθετα καμιά φορά την καθορίζει.
Αναρωτιέμαι, οι Ισλαμιστές Τσετσένοι θα μπορούσαν να κρατούν για μήνες τον Άγιο Ευγένιο Ροντιόνωφ χωρίς τα απάτητα βουνά τους;
Το Γεωργιανό μοναστήρι του Χρυσοστόμου, δεν ήταν το Μήλον της Έριδος που οδήγησε στην εκτέλεση του Άγιου Ανδρέα;
Το προσκύνημα του Φρέατος του Ιακώβ, δεν ήταν η αιτία της δολοφονίας του αγίου Φιλουμένου;
Τα φριχτά παραπήγματα του Στρατόπεδου Συγκέντρωσης του Γιασένοβατς και ο Θάλαμος Αερίων του Στρατοπέδου του Ράβενσμπρικ, δεν υπέγραφαν εκ των πραγμάτων Συμφωνία Θανάτου με τον Άγιο Βουκάσιν και την αγία Σκόμπτσοβα;
Το Νοσοκομείο και ο εξοπλισμός του δεν ήταν τα μέσα εξόντωσης της αγίας Ντανιέλα;
Ο Ναός του Προφήτη Ηλία στην Αμερική, δεν ήταν Σημείον Αμφιλεγόμενον με θύμα τον ιερέα Ιωάννη Καρασταμάτη;
Μόνο το Κινέζικο Παλάτι παρακολούθησε αμέτοχο το μαρτύριο του αγίου Στέφανου Γου.
Ιστορώντας τα μαρτύρια των παραπάνω νεοφανών αγίων, τα κτίρια και το περιβάλλον,  ήταν τόσο σημαντικά, λοιπόν, που μου απορρόφησαν τόσο χρόνο όσο και τα υπόλοιπα μέρη του έργου. Τα απέδωσα όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα μου επέτρεπε η μυστηριακή μεταμόρφωση του Κτιστού που επιχειρούμε στην τέχνη μας.
Δ.Σ.