Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Η Κοίμησις της Θεοτόκου

Η Κοίμησις της Θεοτόκου.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη
Λεπτομέρεια


Η Κοίμησις της Θεοτόκου.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη
Η εικόνα έχει ύψος 38 εκατοστά
Η Κοίμησις της Θεοτόκου.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη
Λεπτομέρεια


Η Κοίμησις της Θεοτόκου.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη
Λεπτομέρεια

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
κρατώντας τον Μελιζόμενο Χριστό.
Μια αναγγελία όχι μόνο της έλευσης του Μεσσία
αλλά και της Θείας Ευχαριστίας.
Πρότυπο παρμένο από παλιά εικόνα.
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη.

Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Ο άγιος Ιωάννης Βατάτζης

Ο άγιος Ιωάννης Δούκας Βατάτζης ο Ελεήμων
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Μεσαιωνικές ασπίδες διακοσμημένες από τον Δημήτρη Σκουρτέλη

Ασπίδα με το Ιησούς Χριστός Νικά
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Μπρος και πίσω μέρος της προηγούμενης ασπίδας
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη
Ασπίδα με την Αγία Τριάδα
Η επιγραφή είναι από Ψαλμό του Δαυίδ:
"δίκασον κύριε τοὺς ἀδικοῦντάς με πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με
ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς βοήθειάν μου".

Σαν προηγούμενο διακόσμησης οπλισμού με ιερά πρόσωπα,
υπάρχουν Βυζαντινά κράνη με την Δέηση και με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Ασπίδα με την κεφαλή Μέδουσας
Περιέργως αυτό το αρχαίο φυλαχτό
εμφανίζεται και στα βυζαντινά χρόνια
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με το έμβλημα "ΜΑΚ" (Μακεδονία)
τον ήλιο την Βεργίνας
και μακεδονικά σπαθιά παρμένα από τοιχογραφία
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με την κεφαλή του Μ. Αλεξάνδρου
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με τον άγιο Γεώργιο
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με τον Δικέφαλο
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ
Λεπτομέρεια

Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με το Χριστόγραμμα
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο πολλαπλασιασμός των άρτων και των ιχθύων.
Λεπτομέρεια
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Οι άγιοι Βαρλαάμ και Ιωάσαφ

Από τον βίο των αγίων Βαρλαάμ και Ιωάσαφ.
Ο ασκητής Βαρλαάμ κηρύσσει το Ευαγγέλιο
στον Ινδό πρίγκηπα και μετέπειτα μοναχό
Ιωάσαφ

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Κρατά, συμβολικά, μια εικόνα του Χριστού (πρότυπο παρμένο από παλιά εικόνα)
ενώ κατά το Κατά Ιωάννην, Α 29, λέει :
"ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου."
Ενώ στο κατά Λουκάν Γ,9:
 "ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται:
 πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται."