Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Μεσαιωνικές ασπίδες διακοσμημένες από τον Δημήτρη Σκουρτέλη

Ασπίδα με το Ιησούς Χριστός Νικά
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Μπρος και πίσω μέρος της προηγούμενης ασπίδας
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη
Ασπίδα με την Αγία Τριάδα
Η επιγραφή είναι από Ψαλμό του Δαυίδ:
"δίκασον κύριε τοὺς ἀδικοῦντάς με πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με
ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς βοήθειάν μου".

Σαν προηγούμενο διακόσμησης οπλισμού με ιερά πρόσωπα,
υπάρχουν Βυζαντινά κράνη με την Δέηση και με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Ασπίδα με την κεφαλή Μέδουσας
Περιέργως αυτό το αρχαίο φυλαχτό
εμφανίζεται και στα βυζαντινά χρόνια
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με το έμβλημα "ΜΑΚ" (Μακεδονία)
τον ήλιο την Βεργίνας
και μακεδονικά σπαθιά παρμένα από τοιχογραφία
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με την κεφαλή του Μ. Αλεξάνδρου
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με τον άγιο Γεώργιο
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με τον Δικέφαλο
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ
Λεπτομέρεια

Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ασπίδα με το Χριστόγραμμα
Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου