Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
Κρατά, συμβολικά, μια εικόνα του Χριστού (πρότυπο παρμένο από παλιά εικόνα)
ενώ κατά το Κατά Ιωάννην, Α 29, λέει :
"ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου."
Ενώ στο κατά Λουκάν Γ,9:
 "ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται:
 πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου