Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Βίος Θεοτόκου, έργα Δημήτρη Σκουρτέλη
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη

Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη

Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη

Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη

Έργο Δημήτρη ΣκουρτέληΈργο Δημήτρη ΣκουρτέληΈργο Δημήτρη ΣκουρτέληΈργο Δημήτρη Σκουρτέλη


Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη

Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη

Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη

Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη
Ο εναγκαλισμός της Θεοτόκου και της Ελισσάβετ. Η Παναγία κυοφορεί τον Κύριο και η Ελισσάβετ τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη
Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Ο εναγκαλισμός της Θεοτόκου και της Ελισσάβετ. Η Παναγία κυοφορεί τον Κύριο και η Ελισσάβετ τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Εργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Έργο Δημητρίου Σκουρτέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου